วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เลขที่ 191 หมู่ที่ 7 ถ.สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทร. 077-287149 โทรสาร 077-274436 ? 2011 www.stc2.ac.th ลิขสิทธิ์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์